Tata is begonnen en de media berichten daar natuurlijk over. In de Pers van maandag 16 januari staat een artikel dat als conclusie voor de aanwezigheid van voornamelijk jeugdige meesters het volgende stelt: Met dank aan de computer. Lees het volledige artikel op de website van de Pers.

Naar aanleiding van de discussie over klonen is er door de ICGA een forum ingericht om op verzoek te kunnen bepalen of een schaakengine een kloon is of niet (zie de aankondiging op de ICGA site). Hoe en wat staat beschreven in de reglementen van dit forum. Naar aanleiding van dit forum is door 14 vooraanstaande programmeurs een open brief geschreven aan de ICGA om met een uitspraak te komen, dan wel te onderzoeken, of Rybka wel of niet een afgeleide is van Fruit.

 

Copyright CSVN