Op 1 en 2 juni 2013 is in het Leids Denksport Centrum het ICT13 gehouden met 8 programma's. De resultaten en de eindstand kunnen worden gevonden op: ICT13.

Copyright CSVN