Als bestuur kijken we uit naar het moment dat we weer een activiteit kunnen organiseren. Voor het komend najaar hebben zijn we bezig om het weekend van 20/21 november 2021 vast te leggen. De locatie zal Gouda zijn en de volgende activiteiten willen we dan gaan doen:

 • Programmeurstoernooi
 • Tweedaags Gebruikerstoernooi
 • Algemene Ledenvergadering
 • Misschien ook nog iets rondom het 40 jarig bestaan van de vereniging.

Natuurlijk zijn we afhankelijk van de op dat moment geldende Corona maatregelen, maar voorlopig willen we dit toch als doel op de horizon zetten. Zodat we elkaar ook weer eens kunnen zien.

 

[English]

The board is looking forward to organise an event again. In the coming autumn we want to organise an event in the weekend of 20/21 November 2021. The location will be Gouda and the following activities are planned:

 • Programmer tournament
 • Two day Users tournament
 • General member meeting
 • Maybe some celebration around the 40 years of CSVN.

Ofcourse it will all depending on the Corona rules of that moment. But we really like to put something on the horizon, so we are able to meet in person again.

Jaap krijgt de erespeld

Afgelopen vrijdag heeft onze penningmeester de KNSB erespeld uitgereikt aan prof. Jaap van den Herik. De erespeld is toegekend voor meer dan 50 jaar lidmaatschap van de KNSB. Jaap is in 1964 lid geworden van SG Overschie, een vereniging die dit jaar haar 85 jarig bestaan viert. Daarnaast is hij reeds 40 jaar lid van de CSVN, welke dit jaar ook 40 jaar bestaat. Beide waren voldoende redenen om de KNSB erespeld toe te kennen.

Op de foto spelt Jan Krabbenbos de erespeld op bij Jaap van den Herik. De locatie was het speellokaal van SG Overschie.

Het eerste nummer van Computerschaak magazine voor 2021 is onderweg naar de leden, samen met de contributiebrief. U wordt verzocht de contributie zo snel mogelijk over te maken.

De inhoud van Computerschaak 2021-1:

 • 40 jaar CSVN
 • Ron Nelson deel 2 (helaas het laatste deel)
 • The King Performance M830, een verslag
 • TCEC 20 Partijfragmenten uit de superfinale

De KNSB heeft het eerste digitale bondsblad gepubliceerd voor april 2021. Als KNSB lid heeft u een email ontvangen met daarin een link naar het digitale bondsblad.

Heeft u geen email ontvangen? Stuurt u dan een email aan de ledenadministrateur met daarin het emailadres waarop u de KNSB informatie wilt ontvangen.

Meer informatie vindt u ook op de website van de KNSB over het eerste digitale bondsblad: Schaakmagazine.

Het tweede KNSB Bondsblad SchaakMagazine van februari 2021 is tevens het laatste SchaakMagazine dat nog op papier wordt toegestuurd. Vanaf maart 2021 zullen de SchaakMagazines alleen nog digitaal op de KNSB website worden gepubliceerd. Dit is een besluit dat door de Bondsraad eind 2020 is genomen.

Het digitale Schaakmagazine van februari 2021 kan hier worden bekeken: https://schaakbond.nl/nieuws/schaakmagazine-februari-2021. Vanaf de volgende uitgave zullen de digitale versies ook naar uw emailadres verstuurd. Indien u geen emailadres geregistreerd heeft of u niet zeker bent of uw laatste emailadres bekend is bij ons, wilt u dit aan ons laten weten? Een emailtje naar de ledenadministrateur is voldoende.

Copyright CSVN