Het 15e Wereld Kampioenschap Computer Schaak en de 12e  Computer Olympiade zullen in Amsterdam worden gehouden.

Op 3 juni waren er 11 deelnemers voor het schaken aangemeld.

Tevens is er een Computer Games Workshop 2007 (CGW2007).

Er dook een bekende naam op bij het uit Taiwan afkomstige bordspel Connect-6.

(Contact)Informatie: zie de website van het ICGA .

 

IBM, SARA (Academisch Computer Centrum Amsterdam) en NCF (Stichting Nederlandse Computer Faciliteiten) maken de organisatie mogelijk van de Computer Games Workshop 2007 (15 tot en met 17 juni 2007), van het 15e Wereld Kampioenschap Computer Schaak (WCCC) (11 tot en met 18 juni 2007) en de 12e Computer Olympiade (CO) (11 tot en met 18 juni 2007). De locatie zal de Turing Hal op het Science Park Amsterdam zijn (Kruislaan 419, 1098 VA Amsterdam).

Hieronder worden de 28 verschillende games genoemd waarvoor programma's kunnen worden ingeschreven voor de Computer Olympiade:
Abalone
Amazons
Arimaa
Backgammon
Bao
Bridge
Chinese Chess
8x8 Checkers
Clobber
Computational Pool
Connect6
Diplomacy
Dominoes
Dots and Boxes
10x10 Draughts
Gipf
Go
9x9 Go
Hex
Kriegspiel
Lines of Action
6x7 OCTI
9x9 OCTI
Othello
Poker
Renju
Scrabble
Shogi


Van Renju wordt geclaimd dat het opgelost is, maar programma's hiervoor zijn nog steeds welkom, aangezien de ICGA nog niet een volledig operationeel programma gezien heeft op internet, welke het spel perfect speelt. Verder willen wij de games Ataxx, Dvonn, Mediocrity, Onyx, Tamsk, TwixT en Zertz ook laten spelen. Echter is de ICGA niet op de hoogte van programma's die deze games voldoende goed spelen. De ICGA wacht de voorstellen en suggesties van programmeurs af, voordat ze in de bovenstaande officiele lijst worden opgenomen.

Voor elke game zal een toernooi worden georganiseerd, vooropgesteld dat minimaal twee programma's  worden ingeschreven voor de desbetreffende game. Gouden, zilveren en bronzen medailles zullen aan de leidende programma's worden toegekend.

De wedstrijdleiding voor het WCCC en CO zal door dhr. H.J. van de Herik worden gedaan.

De reglementen voor het WCCC en CO zullen binnenkort worden gepubliceerd.

Het inschrijfgeld voor de WCCC is: 
 
Amateur: euro 25
Semi-professional: euro 250
Professional: euro 500

Het inschrijfgeld voor de CO is:

Amateur: euro 25
Semi-professional: euro 100
Professional: euro 250

Van een deelnemer wordt verwacht dat hij/zij een lid van het ICGA is (kosten 40 euro per jaar).

Inschrijvingen tot uiterlijk 21 mei 2007. Bij inschrijving na deze datum verdubbeld het inschrijfgeld. 


"Amateur": programmeurs die geen commerciele activiteiten met hun programma uitvoeren. Verder zijn zij ook niet werkzaam als professionele game programmeeur. Inschrijvingen als amateur moeten worden vooerzien van informatie die de status van amateur bevestigen.

"Semi-professional": Elk programma ingeschreven door een werknemer van of  deelnemer aan een bedrijf voor game-programming. De programmanaam mag ook niet zijn afgeleid van een vergelijkbaar commercieel product.

"Professional": Een programma waarvan de naam gelijk of afgeleid is van een commercieel product.

(Contact)Informatie: zie de website van het ICGA .

Copyright CSVN