Computerschaak 4 zal pas eind september verschijnen. Door gebrek aan kopij zal ook Computerschaak 5/6 verlaat zijn en pas in december worden uitgebracht. Indien u nog kopij voor deze bladen heeft, is de redacteur u erg dankbaar.

Kopij kunt u natuurlijk altijd mailen aan de redacteur.

Copyright CSVN