Door omstandigheden is het helaas niet gelukt om in December nog een Computerschaak te publiceren. Deze zal zo spoedig mogelijk worden uitgebracht in het nieuwe jaar.

Tevens wil het bestuur de aandacht vestigen op de wens om ondersteuning te vragen voor onze huidige redacteur van Computerschaak. Eenieder die wil meehelpen om het blad uiteindelijk te maken kan zich melden bij het bestuur.

Copyright CSVN