Wegens het geringe aantal aanmeldingen hebben we ons genoodzaakt gezien het 31ste  Open Nederlands Kampioenschap af te gelasten.

In plaats hiervan wordt een vierkamp georganiseerd met de volgende deelnemers:

  • KALLISTO van Bart Weststrate
  • PRO DEO van Ed Schröder, bedient door Hans Secelle
  • THE KING van Johan de Koning
  • SPARTACUS van Harm-Geert Muller

Aanvang ledenvergadering om 12:00 uur.

Aanvang vierkamp om circa 13:00 uur.

In principe 60 minuten per speler per partij.

Kleine prijsuitreiking omstreeks 19:00 uur.

Op zoek naar een doorstart op basis van een klein comité

Het is alweer een paar maanden verder en in het vorige blad ben ik ingegaan op een aantal gedachten voor een continuering van de Computer Schaak Vereniging Nederland (CSVN). De afgelopen maanden zijn voorbijgevlogen, en zoals altijd is tijd geven aan andere zaken dan je echte werk en privé heden ten dage niet gemakkelijk. En toch heb ik mijn focus daar wel naar gezet in de afgelopen twee maanden. Na mijn vakantie in Oostenrijk ben ik contacten gaan leggen met de mij bekende mensen. Hein Veldhuis, Luuk Hofman, Hans van Mierlo en Henk van Weersel hebben samen met mij ideeën gevormd, maar als je een vereniging wil doorstarten dan komt daar toch echt veel bij kijken. We constateerden al snel dat dit in dit kleine comité gewoonweg niet haalbaar leek, en zochten daarom naar mogelijkheden om toch de doelstellingen overeind te houden, maar met een compacter bestuur door te kunnen. Ideeën als doorstarten van de vereniging in een andere vorm, een stukje afslanken, en noem maar op waren de gedachten tot dan toe.

De volgende personen hebben zich beschikbaar gesteld om in het nieuwe bestuur zitting te nemen:

  • - Jan Krabbenbos
  • - Geert Roelof van der Ploeg
  • - Richard Pijl
  • - Ruud Martin
  • - Marcel van Kervinck

Zij stellen voor om Jan Krabbenbos te benoemen tot voorzitter. De rest van de functies (secretaris, penningmeester, ledenadministrateur) zullen zij zo spoedig mogelijk onderling verdelen. Op verzoek van de kandidaat bestuursleden heeft Hans Secelle zich bereid verklaard om nog een jaartje in het bestuur aan te blijven. Als gewoon lid – zonder functie – hoopt hij een ondersteunende en adviserende rol te kunnen spelen.

Helaas is bij de publicatie in ons  blad ComputerSchaak plaats en aanvangstijd van de buitengewone algemene ledenvergadering weggevallen, en deze omissie is bij de laatste controle over het hoofd gezien.

Plaats:Leids Denksport Centrum, Robijnstraat 4, 2332 KE Leiden, 071-5723229

Tijd: 12:00-12:30 uur (na 1ste ronde Gebruikerstoernooi, voor aanvang Open Nederlands Kampioenschap)

Plaats: Leids Denksport Centrum, Robijnstraat 4, 2332 KE Leiden, 071-5723229
 

Tijd: 12:00-12:30 uur (na 1ste ronde Gebruikerstoernooi, voor aanvang Open Nederlands Kampioenschap)

Onze vereniging staat voor een belangrijke beslissing: moeten wij onszelf opheffen na een bestaan van 32 jaar, of gaan we een "doorstart" maken, misschien in een iets andere vorm? Het bestuur hoopt op deze vergadering een groot aantal leden te mogen begroeten, zodat we gezamenlijk de toekomst van de CSVN kunnen bepalen.

Denkt u nog wel eens aan de jaren '80? Honderden toeschouwers die kwamen kijken naar schakende computers. Usurpator, het lucifersdoosje en PION en Wim Elsenaar en Barend Swets en  veel anderen die u bij enig nadenken nog wel te binnen schieten. Ons ledental schoot omhoog, waarbij de groep gebruikers  veel groter werd dan de programmeurs. Maar dat was alleen kwantitatief, kwalitatief was de programmeursgroep extreem goed. Als we een jaar of 20 geleden een match tussen Nederlandse programma's en de rest van de wereld hadden georganiseerd, hadden we waarschijnlijk gewonnen.

Copyright CSVN