Bij alle volgende toernooien van de CSVN zullen de schaakengines op gelijkenis met andere, reeds bekende, schaakengines worden getest als de organisatie dat noodzakelijk acht.

Hiervoor maakt de CSVN gebruik van de gelijkheidstest, welke door de programmeur van Komodo, Don Dailey, is gemaakt. De gelijkheidstest maakt op een eenvoudige wijze met behulp van software een profiel van een schaakengine. Met behulp van dit profiel kan worden bekeken in hoeverre een gelijkenis met een andere schaakengine bestaat.

Een paar maanden geleden maakte de ICGA bekend dat zij bewezen achtte dat Rybka een kloon is van Fruit en dat men daarom had besloten dat de programmeur levenslang geschorst werd. Bovendien werden alle wereldtitels met terugwerkende kracht vervallen verklaard.


Vanzelfsprekend was de primaire gedachte binnen het bestuur van de CSVN dat we deze schorsing  gewoon over zouden moeten nemen. In het bestuur is onvoldoende kennis van schaakprogrammering aanwezig waardoor wij ervoor kozen op het gezag en de betrouwbaarheid van de ICGA te vertrouwen. Wij wezen deelname van Rybka in ons voorjaartoernooi 2011  af.

Het Open Nederlands Kampioenschap Computerschaak zal worden gehouden van 14 tot en 16 oktober 2011 in Leiden. Zoals altijd in het Denksportcentrum. Meer informatiie zal zo spoedig mogelijk volgen.
Copyright CSVN