De KNSB heeft als vervanging van het bondsblad een iets ander format gekozen, te weten Schaken.NL magazine. Naar alle KNSB leden is een eerste exemplaar verstuurd. Ook het tweede exemplaar zal gratis naar de leden worden verstuurd, met daar bij de informatie hoe zij dit blad in de toekomst kunnen blijven ontvangen. Zie ook https://schaken.nl/nieuws/magazine-schakennl-voor-nietleden voor meer informatie.


Copyright CSVN