(English message below Dutch)
 
Beste Allen,  
 
In het laatste Computerschaak heb ik vanuit mijn rol als voorzitter aangegeven dat uw gezondheid en het u kunnen begroeten op toernooien hand in hand konden gaan. Per gisteren is gezien de verscherpte Corona maatregelen hier toch weer een verandering in gekomen.
 
Per zaterdag 13 november heeft het CVSN bestuur daarom de beslissing genomen om het komende toernooi van 20/21 november te annuleren. Hierbij is overleg geweest met de organisatoren van zowel het programmeurstoernooi én het gebruikerstoernooi. Het komende weekend zal daarom niet gevuld worden met de strijd tussen de programma’s en de strijd tussen de schaakcomputers. En ook niet met de analyses vanuit de menselijke bediening en vlotte observaties.
Via de website en via de trekkers van beide toernooien hopen we iedereen nog tijdig te informeren. En namens het bestuur doen we de belofte om, waar dit weer passend te maken is, het weekend te organiseren samen met de mensen die voor en achter de schermen de toernooien altijd mogelijk maken.
 
Wij realiseren ons dat dit geen leuke boodschap is (wederom), maar vragen uw/jullie begrip voor de situatie. De gezondheid van onze leden en allen die ons dierbaar zijn gaan voor.
 
Tot een volgende keer!
 
Groeten,

Jan, Folkert en Ruud.

 
======= English translation =======
 
Dear All,
 
In the last Computerschaak I have mentioned as the chairman that your health and seeing you on tournaments can be done. Since last Friday the measures for fighting Corona in The Netherlands have changed and become stricter.
 
On Saturday November 13 the board of the CSVN has therefore decided to cancel the tournament of 20/21 November. We have been discussing this with the organisers of both tournaments, the programmers tournament and the users tournament. The coming weekend will therefore not been filled with battles between chess programs and chess computers. Nor will there be human comments and quick observations from the operators. We will inform everybody involved through this email, the website and where necessary in person. The board promise, when the situation improves, to make this weekend happen at another moment in time.
 
We realise that this is, again, not a happy message and we ask for your understanding of the situation. The health of our members, participants and loved ones comes first.
 
We hope to see you in the near future in better times!
 
With kind regards,
Jan, Folkert and Ruud

Copyright CSVN