Naar aanleiding van het artikel over Computer Stratego in Computerschaak, heeft Folkert van Heusden een Stratego Battle Server gebouwd. Hiermee kunnen Stratego programma's tegen elkaar spelen via een eenvoudig protocol.
Uit de mail van Folkert:
Om te kunnen testen wat de speelsterkte is tussen iedere versie (en de 'random player' en de 'speel door met laatst spelende stuk' bots) heb ik daartoe ook een battle-server ontwikkeld waar de ai's tegen elkaar kunnen strijden. Op
een webpagina is vervolgens de elo rating te bekijken. Het protocol is open en triviaal te implementeren.

Een paar eerste versies zijn te bekijken op: https://www.vanheusden.com/java/Miles/
Protocol beschrijving is: https://www.vanheusden.com/java/Miles/server.php
En de elo rating resultaten: https://keetweej.vanheusden.com/stratego/sbelo.php
Zoals te zien alleen nog maar bits van mijzelf. Hoop er ook andere bots te gaan zien!
Copyright CSVN