Op Wired nog een artikel over schaken en computers. In dit geval gaat over hoe het Olympiade team van de USA is geholpen is tijdens de voorbereiding op de match met de Russen door gebruik te maken van een computer.

Copyright CSVN