Aangezien steeds meer mensen van Apple computers gebruik maken, komt ook regelmatig de vraag voor (gratis) schaakengines voor deze computers voorbij. Kortgeleden kwamen we deze link tegen met gratis engines: Mac Chess Engine Repository. Er wordt aangegeven welke interface (Winboard of UCI) deze engines gebruiken.

Veel plezier!

Copyright CSVN