Vorige week is ook bekend geworden dat Rybka is gediskwalificeerd in de wereldkampioenschappen van de afgelopen jaren. Bij de ICGA heeft een onderzoek plaatsgevonden waarbij geconstateerd is dat het programma onderdelen bevat van de programma's Fruit en Crafty (beiden vallend onder de GPL). Voor meer informatie wordt verwezen naar de website van de ICGA.

De CSVN is zich op dit moment intern aan het beraden op de te nemen stappen.

Copyright CSVN