Van 12 tot en met 18 augustus 2013 worden in Yokohama, Japan, de wereldkampioenschappen Computerschaak, Computer Software en Snelschaak gehouden. Tevens zal dan de Computer Olympiade en de Conference on Computer Games worden georganiseerd door de ICGA. Voor meer informatie, zie de website van de ICGA.

Van 19 tot en met 26 november jongstleden zijn in Tilburg door de ICGA de verschillende wereldkampioenschappen voor het Computerschaak gespeeld. In het algemene kampioenschap (WCCC), waarbij geen begrenzing op de hardware was gesteld, heeft Junior de Shannon-trofee mee naar huis genomen. Het snelschaakkampioenschap is gewonnen door Jonny. Het software kampioenschap (WCSC), waarbij alle deelnemers op de zelfde hardware spelen, is gewonnen door Hiarcs.

Meer informatie kan gevonden worden via de website van de ICGA. De partijen van de WCCC en WCSC zijn te downloaden van de website.

Vorige week is ook bekend geworden dat Rybka is gediskwalificeerd in de wereldkampioenschappen van de afgelopen jaren. Bij de ICGA heeft een onderzoek plaatsgevonden waarbij geconstateerd is dat het programma onderdelen bevat van de programma's Fruit en Crafty (beiden vallend onder de GPL). Voor meer informatie wordt verwezen naar de website van de ICGA.

De CSVN is zich op dit moment intern aan het beraden op de te nemen stappen.

Copyright CSVN