Op zaterdag 30 april en zondag 1 mei houdt de CSVN haar Voorjaarsactiviteit: op zaterdag het Gebruikerstoernooi en op zaterdag en zondag het 50e Programmeurstoernooi. Op zaterdag zal ook de Algemene Ledenvergadering worden gehouden. Locatie is wederom het Leids Denksportcentrum te Leiden.

Meer informatie volgt zo snel mogelijk.

English:

On Saturday 30 April and Sunday 1 May the CSVN will have there Spring Activity: on the Saturday the User Tournament will be played and on the Saturday and Sunday the 50th Programmers tournament. On the Saturday also the Annual Member meeting will take place. Location will be again the Leids Denksportcentrum in Leiden.

More information will be published as soon as possible.

Door omstandigheden is het helaas niet gelukt om in December nog een Computerschaak te publiceren. Deze zal zo spoedig mogelijk worden uitgebracht in het nieuwe jaar.

Tevens wil het bestuur de aandacht vestigen op de wens om ondersteuning te vragen voor onze huidige redacteur van Computerschaak. Eenieder die wil meehelpen om het blad uiteindelijk te maken kan zich melden bij het bestuur.

Copyright CSVN