Het hoofdagendapunt tijdens de extra ALV van zaterdag 11 november 2017 is de financiele verantwoording van 2016, inclusief de herevaluatie van de financien van 2015.

Aangezien het blad te laat bij onze leden is en door omstandigheden de financiele verantwoording niet op tijd kon worden aangeleverd, is deze als download op de website geplaatst:  archive Financien 2016 (45 KB) . Deze link is alleen voor leden beschikbaar.

Naast het erelidmaatschap kent de vereniging sinds enige tijd het lid van verdienste. Hiermee wil de vereniging leden die zich inzetten voor de vereniging in het zonnetje zetten. De vereniging kent de volgende leden van verdienste:

  • Rienk Doetjes
  • Ries van Leeuwen
  • Hans van der Zijden

De CSVN organiseert de volgende activiteiten:

  • In het voorjaar een weekend met (minimaal) een programmeurstoernooi en een gebruikerstoernooi;
  • In het najaar een weekend met (minimaal) een programmeurstoernooi en een gebruikerstoernooi;
  • Uitgeven van Computerschaak, het 'clubblad'.
  • Een schaakcomputerteam kan worden samengesteld om bij uw schaakvereniging of andere activiteit tegen mensen te kunnen spelen. Hierbij is het mogelijk een bovengrens voor de speelsterkte aan te geven.

Het doel van de CSVN is bekendheid te geven en mede te werken aan de ontwikkeling van het computerschaak in de ruimste zin van het woord. De vereniging tracht dit doel te bereiken door het nemen en steunen van initiatieven en het coördineren van activiteiten op het gebied van computerschaak en door het bevorderen van een gereglementeerd gebruik van computers bij de beoefening van het schaakspel.

Sinds 1981 organiseert de CSVN jaarlijks een Nederlands Kampioenschap Computerschaak.

Meer artikelen...

Copyright CSVN