Naast het erelidmaatschap kent de vereniging sinds enige tijd het lid van verdienste. Hiermee wil de vereniging leden die zich inzetten voor de vereniging in het zonnetje zetten. De vereniging kent de volgende leden van verdienste:

  • Rienk Doetjes
  • Ries van Leeuwen
  • Hans van der Zijden

Copyright CSVN