Het doel van de CSVN is bekendheid te geven en mede te werken aan de ontwikkeling van het computerschaak in de ruimste zin van het woord. De vereniging tracht dit doel te bereiken door het nemen en steunen van initiatieven en het coördineren van activiteiten op het gebied van computerschaak en door het bevorderen van een gereglementeerd gebruik van computers bij de beoefening van het schaakspel.

Sinds 1981 organiseert de CSVN jaarlijks een Nederlands Kampioenschap Computerschaak.

De CSVN periode van de oprichtingsdatum (18 oktober 1980) tot eind 1981.

Bij de start van de CSVN

Wie had er 50 jaar geleden al kunnen denken aan computerschaak? Niemand natuurlijk, want de computer bestond nog niet. Wel sprak men destijds reeds over machinaal schaken en doorgewinterde positiespelers werden wel eens vergeleken met een schaakmachine. Daarmee bedoelde men dan dat de spelers i.q. hun zetten bepaalden op strikt logische gronden (die samenhingen met de aard der stelling) en daarbij geen diepe berekeningen of combinaties maakten. Hoe geheel anders is het uitgepakt! De computer verscheen en van het eerste ogenblik af is er grote belangstelling geweest voor het schaken door deze wonderlijke machine. De programma's gingen evenwel in die richting dat de computer niet speelde als een schaakmachine, zoals wij ons die vroeger voorstelden, maar juist als een uitblinker in het voeren van diepe berekeningen in alle mogelijke richtingen, vele miljoenen per minuut.

Copyright CSVN