Als bestuur kijken we uit naar het moment dat we weer een activiteit kunnen organiseren. Voor het komend najaar hebben zijn we bezig om het weekend van 20/21 november 2021 vast te leggen. De locatie zal Gouda zijn en de volgende activiteiten willen we dan gaan doen:

  • Programmeurstoernooi
  • Tweedaags Gebruikerstoernooi
  • Algemene Ledenvergadering
  • Misschien ook nog iets rondom het 40 jarig bestaan van de vereniging.

Natuurlijk zijn we afhankelijk van de op dat moment geldende Corona maatregelen, maar voorlopig willen we dit toch als doel op de horizon zetten. Zodat we elkaar ook weer eens kunnen zien.

 

[English]

The board is looking forward to organise an event again. In the coming autumn we want to organise an event in the weekend of 20/21 November 2021. The location will be Gouda and the following activities are planned:

  • Programmer tournament
  • Two day Users tournament
  • General member meeting
  • Maybe some celebration around the 40 years of CSVN.

Ofcourse it will all depending on the Corona rules of that moment. But we really like to put something on the horizon, so we are able to meet in person again.


Copyright CSVN