The first round has started. We decided to go for 9 rounds instead of 7 as this lets everybody play everybody, which gives all 10 players play each other once. Time control changed to 40 minutes + 15 seconds per move.

The pairing:

  • The King - Gadget
  • Chess22k - Arminius
  • The Baron - Redqueen
  • Nemeton - Dirty
  • Embla - Spartacus

The reporting on the tournament will have a laps today, as your reporter has an other appointment this afternoon!

Komodo heeft 7 juli jongstleden in Leiden, op de Universiteit, de titel Wereldkampioen Computerschaak 2017 (WCCC) geprolongeerd. Na een play-off van 6 partijen kon Komodo als wereldkampioen worden gehuldigd. Erdogan Gunes heeft alle prijzen voor het Komodo team in ontvangst mogen nemen. Jonny (Johannes Zwanzger) werd tweede en Shredder werd derde.

Op 1 en 2 julie werd het Wereldkampioenschap Schaaksoftware (WCSC) gespeeld. Dit is gewonnen door Shredder. Voor de tweede en derde plaats was een play-off nodig tussen Jonny en Komodo. Deze werd gewonnen door Komodo, dat dus tweede werd. Jonny werd derde.

Op woensdagavond 5 juli is ook nog het Wereldkampioenschap Computer Snelschaak gespeeld. Dit werd gewonnen door Komodo. Jonny werd na een play-off tegen Shredder tweede. Shredder dus derde.

Op 11 en 12 november 2017 zal het Najaarsevent worden gehouden in Leiden, in het Leids Denksportcentrum. Zoals gewoonlijk zullen we het programmeurstoernooi en gebruikerstoernooi houden. Meer informatie volgt zo snel mogelijk.

On 11 and 12 November 2017 the Autumn Event will be held in Leiden, in the Leids Denksportcentrum. As usual there will be a programmers tournament and a user tournament. More information will follow as soon as possible.

Copyright CSVN